Fordi det burde være gøy å komme på jobb

AKTIVITET ER BYGGESTEINEN TIL ET SUNNERE ARBEIDSMILJØ, OG MER FORNØYDE KOLLEGAER 

SOMEDAY BUSINESS

De ansatte er bedriftens sterkeste og viktigste ressurs. Allikevel er det rundt 80% som sier at den overordnede strategien ikke er skikkelig forstått. Hvordan drar man i samme retning da? Plattformen Someday gjør det mulig å systematisk måle og lede bedriftens mye verdier som kultur, strategi, innovasjon og sosial aktivitet.

MODULER

KULTUR

I følge Harvard Business Review så er forskjellen i ytelse mellom bedrifter med sterk og svak kultur på mellom 20-30%. Dette gir et betydelig konkurransefortrinn over tid. 

Someday styrker bedriften/virksomhetens kultur gjennom å virkeliggjøre visjonen og verdier med hjelp av små utfordringer og handlinger. 

STRATEGI

Rundt 80 % sier at deres overordnede strategi ikke er skikkelig forstått - selv ikke i deres eget selskap.

Det kan være utfordrende å formidle virksomhetens strategi slik at den blir ordentlig forstått av alle. Someday adresserer dette gjennom informasjon og feedbackloop hvor det blant annet benyttes spilleffekter. På den måten vil ansatte nudges til å lære og handle etter virksomhetens til enhver tid gjeldende strategi.

INNOVASJON

Selskaper som gjør det bra på innovasjon vokser nesten 3 ganger raskere enn vanlige selskaper. Innen 5 år tilsvarer det 84% vekst mot 28% for vanlige.

Den beste innovasjonen kommer ofte fra de ansatte, de kjenner utfordringene, via plattformen Someday gjør det enkelt å samle inn de gode ideene. 

AKTIVITETER

Stor Dansk studie viste at i 2016 gikk sykefraværet ned med 49% ved 1 time fysisk aktivitet pr uke.

Sosial aktivitet drives gjennom at alle ansatte kan skape nye eller bli medlem av forskjellige grupper, gjerne med et aktivt innslag. Hvor det sosiale står mer sentralt enn måling av selve aktiviteten. 

For virksomheten betyr en god sosial dynamikk lavere sykefravær. For ansatte betyr det økt trivsel, samhørighet og aktivitet.

Plattformen tilbyr ulike moduler og funksjoner som er med på å fremme ønsket mål og tema.