Motiver til aktivtet blant ansatte!

Aktivitet er byggesteinen til et sunnere arbeidsmiljø, og mer fornøyde kollegaer. 

Våre løsninger

Forskning er ikke alltid veldig tydelig på hvilke initiativer til aktiviteter bedrifter bør ta, men vi vet at helheten er viktig. Det er ikke mengden tiltak, men de riktige tiltakene som har størst effekt. Med vår tverrfaglige kompetanse hjelper vi din bedrift til å sette fysisk aktivitet på dagsordenen.


Hvorfor blir bedriftskunde?

Skap en aktiv bedriftskultur, der du får med deg selv de som vanligvis ikke er aktive. 

directions_run

Motiver hverandre til bevegelse, og skap konkurranse mellom avdelingene i bedriften

Få en skreddersydd løsning med tiltak som passer til din bedrift og deres profil.

phonelink

Loggfør digitalt via mobil eller pc. Alle kan være med! Få en enkel oppsummering med tydelige tall.

Få en oversikt over hvilke tiltak som bidrar mest til å redusere sykefraværet blant ansatte, og hvilke programmer de liker mest.

Reduser kostnadene rundt HMS tiltak, ettersom du umiddelbart kan se hvilke tiltak som gir mest avkastning.


Blogginnlegg