Top

En plattform for å måle og utvikle bedriftens myke verdier

visjon  -  strategi  -  innovasjon  -  sosialisering

ALT   HANDLER   OM   BEDRIFTSKULTUR

Vi trener deg i kultur

Someday er et verktøy for å støtte oppunder bedriftskulturen som ledelsen vil skape.  Måler du ikke bedriftskultur er du heller ikke med på å høste gevinstene av samarbeid, engasjement og samlet prestasjon.  Bedriftskultur handler om å trene på de tingene som skaper et godt arbeidsmiljø, høyt engasjement og viljen til å yte det lille ekstra.

La oss analysere din bedriftskultur

Vi gir deg en grundig analyse av din bedrifts interne kultur. Analysen gir deg tilbakemelding på hvilke typer av kulturer det finnes innad i din bedrift, og sammen ser vi på hvor dere egentlig ønsker å være.

Engasjer medarbeiderne

Verktøyet er bygget på en sosial flate, som ansatte vil kjenne igjen. De ansatte vil involveres i grupper, konkurranser og kampanjer. Someday har til hensikt å skape trygghet, tilhørighet og mening for den ansatte. Samtidig vil verktøyet gi læring og råd til ledelsen.

Bli ekspert på din kultur

Gjennom vår kulturanalyse og målrettede tiltak mot den ansatte vil du få innsikt i hva som fungerer for din bedrift.

Funksjoner

Verktøyet baseres på mange ulike funksjoner som er essensielt for bedrifter som jobber med bedriftskultur

1. Analyse

Vårt viktigste mål er å gi deg en grundig vurdering av hvordan kulturene innad i bedriften er. Vi kartlegger blant annet hvor godt strategien er forankret, hvilke type kultur som allerede eksisterer, hvilke variasjoner det er på avdelingsnivå og hvilke sosiale forhold som spiller inn.

2. Skap trygghet med god kommunikasjon

Gjennom vårt verktøy for kommunikasjon og følgende virkemidler kan du skape trygghet mellom leder og ansatte

* Intranett

* Digital forslagskasse

* Quiz

3. Legg til rette for et godt sosialt miljø

Skap godt arbeidsmiljø ved at medarbeiderne får en portal der de kan snakke, avtale og dele med sine kollegaer. 

* Grupper for sosiale arrangementer og/eller gruppeaktiviteter

* Chat

* Bildedeling

4. Ta kontroll over bedriftskulturen

Ved å kontinuerlig arbeide målrettet med kultur og tiltakene vi legger frem i strategien vil bedriften skape en vane der god kultur er i fokus. Du får tilgang til en adminportal, der du får innsikt i aktivitet, bruk av appen og annen statistikk.

* Repeterende treningselementer

* Selvvalgte kampanjer

* Små undersøkelser til medarbeidere

Kontakt

Ta kontakt med oss om din bedriftskultur i dag