Hva er personopplysninger? 

Det er de opplysningene og aktiviteter vi henter inn som kan knyttes til deg som enkeltperson. Hos oss er det som følger:

Behandlingens omfang

Behandlingens formål

Behandlingsansvar

Someday Company ved administrerende direktør har behandlingsansvaret for personopplysningene når du bruker tjenester hos oss. Someday behandler personopplysningene dine i henhold til personopplysningsloven. Vi bruker skytjenester for lagring av dine personopplysninger, men all data og behandling vil foregå innenfor EU/EØS. Alle opplysnigner som kan knyttes til deg vil være kryptert og uvedkommende vil ikke ha tilgang til krypteringsnøkkel.

Du kan til enhver tid be om innsyn og få tilsendt den informasjonen Someday har lagret på deg. Det kan du gjøre ved å sende en mail til support@someday-app.com